Voorbeeldbrieven

Voorbeeldbrieven

U vindt hier acht voorbeeldbrieven:

Voorbeeld brief nummerModelBetreft
1BezwaarschriftBezwaar tegen box 3 belasting 2017-2022
2Aanvulling bezwaarschrift Verzoek Kerstarrest toe te passen in lopende bezwaarzaak 2017-2020
3Beroepschrift Beroep inzake box 3 belasting 2017-2022
4Aanvulling beroepschrift Verzoek Kerstarrest toe te passen in lopende beroepszaak 2017-2020
5Verzoek ambtshalve herziening Vermindering aanslag niet-bezwaarmaker 2017-2020
6Verzoek ambtshalve herziening na (weigering van) vermindering van de aanslag na massaal bezwaar Vermindering van de aanslag wegens weigering of onvoldoende vermindering van de aanslag van deelnemers massaal bezwaar 2017-2020
7Ingebrekestelling en aanzegging dwangsom Voor alle verzoeken en bezwaren waar de inspecteur niet tijdig op reageert.
8Aansprakelijkstelling staat spaartaks 2015-2016 Voor iedere spaartaksbetaler met box 3 belasting over die jaren, bezwaarmaker en niet bezwaarmaker

Attentie:

 • In deze brieven moet u zelf de persoonlijke data invullen, zoals:
  • Gegevens aanslag/uitspraak op bezwaarschrift/beroepschrift: aanslagjaar, dagtekening aanslag/uitspraak bezwaarschrift/registratienummer beroepsschrift.
  • Inkomensgegevens: voordeel uit sparen en beleggen van de aanslag, uw werkelijke vermogensinkomsten. Van deze laatste dient u bewijsstukken mee te sturen.
  • Persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens, BSN).

De tekstvakken die door u moeten worden ingevuld zijn in de voorbeeldbrieven cursief gedrukt.

 • Deze voorbeeldbrieven dienen te worden aangepast aan uw persoonlijke situatie.
 • Er gelden termijnen die u in acht moet nemen:
  • Bezwaarschrift: binnen 6 weken na dagtekening aanslag.
  • Beroepschrift: binnen 6 weken na dagtekening uitspraak op bezwaarschrift.
  • Verzoek ambtshalve herziening: binnen 5 jaar na afloop van het belastingjaar in kwestie
 • Ingebrekestelling en aanzegging dwangsom: als de inspecteur de termijn heeft overschreden, niet eerder.

Een aanvulling op een bezwaarschrift of beroepschrift kan worden verstuurd zolang de zaak in behandeling is. Bij beroepszaken kan dit als regel niet meer nadat de zitting heeft plaats gevonden.