Box 3 Voorlopige aanslagen 2022

Box 3 Voorlopige aanslagen 2022

In januari en februari 2022 zijn voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 opgelegd volgens de ‘oude’ spaartaks. De spaartaks in deze voorlopige aanslagen kan te hoog zijn vastgesteld. Dat zal zeker het geval zijn voor spaartaksbetalers met alleen spaartegoeden. Als de voorlopige aanslag een teruggaaf bevat, wordt deze uitgekeerd. De invordering van voorlopige aanslagen 2022 met spaartaks waarop betaald moest worden is stopgezet. Voor deze spaartaksbetalers wordt de spaartaks op de juiste wijze verrekend in de aanslag inkomstenbelasting 2022 die in 2023 wordt opgelegd op basis van de aangifte.
De staatssecretaris heeft de invordering stopgezet van alle voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 waarop betaald moet worden. Belastingbetalers zonder box 3 inkomen krijgen een kennisgeving van de belastingdienst wanneer de invordering wordt hervat. In deze kennisgeving staat een nieuwe regeling van de termijnen.
Spaartaksbetalers die op de voorlopige aanslag 2022 te weinig belasting hebben terugontvangen of te veel belasting hebben betaald, kunnen een verzoek tot wijziging van de voorlopige aanslag indienen.
Tegen een voorlopige aanslag kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Wel kan verlaging van de aanslag worden verzocht, als deze op een te hoog bedrag is vastgesteld. Tegen een beslissing op zo’n verzoek staat geen beroep bij de bestuursrechter open.
Terug naar Spoorboekje