Box 3 2017-2020: op 24 december 2021 nog niet definitief vaststaande aanslagen 2017-2020

Box 3 2017-2020: op 24 december 2021 nog niet definitief vaststaande aanslagen 2017-2020

Vanaf medio september worden de aanslagen die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden opnieuw beoordeeld. Als de berekening van het box 3 inkomen met de nieuwe forfaits voor het werkelijke spaar- en beleggingsvermogen volgens de aangifte tot een lager box 3 inkomen leidt dan volgens de ‘oude’ wet, wordt de spaartaks volgens de ‘nieuwe’ forfaits opgelegd. Anders wordt de spaartaks volgens de ‘oude’ wet opgelegd.
Het gaat om de volgende gevallen:
1. Aanslagen 2017-2020 waarvan op 24 december 2021 de bezwaar- of beroepstermijn nog niet was verstreken, ook als geen bezwaar of beroep is aangetekend.
2. Bezwaarschriften 2017-2020 die niet opgenomen zijn in het massaal bezwaar 2017-20920 en nog niet waren afgehandeld op 24 december 2021, of waarvan de beroepstermijn nog openstond op die datum.
3. Beroepschriften 2017-2020 die nog in behandeling waren op 24 december 2021
4. Aanslagen opgelegd ná 24 december 2021 en vóór 30 juni 2022 waarbij geen rekening is gehouden met het Kerstarrest.
De herberekening vindt geautomatiseerd plaats en de spaartaksbetalers krijgen hier bericht van.
Tegen nieuwe aanslagen staat binnen de normale termijnen bezwaar en beroep open.
Als de bezwaartermijn is verstreken, kan ambtshalve vermindering worden gevraagd als de uitkomst van het herstel niet juist is.
In lopende bezwaar- en beroepszaken kunnen spaartaksbetalers hun bezwaar- of beroepschrift aanvullen als zij het niet eens zij met kennisgeving van de vermindering. Zij kunnen dan verwijzen naar het Kerstarrest en het door de regering aangekondigde rechtsherstel met vermelding van de werkelijke vermogensinkomsten. Deze aanvulling is ook mogelijk als het bezwaar of beroep een andere kwestie betreft dan de box 3 heffing.
De belastingdienst moet de nieuwe regeling ambtshalve toepassen bij de afhandeling van aanslagen en bezwaarschriften.
Terug naar Spoorboekje