Box 3 2017-2020: nog niet afgehandelde aangiften

Box 3 2017-2020: nog niet afgehandelde aangiften

Vanaf medio oktober 2022 worden de aanslagen voor de nog niet afgehandelde aangiften 2017-2020 opgelegd. Als de berekening van het box 3 inkomen met de nieuwe forfaits voor het werkelijke spaar- en beleggingsvermogen volgens de aangifte tot een voordeel uit sparen en leidt dat lager is dan de berekening volgens de ‘oude’ wet, moet de spaartaks volgens de ‘nieuwe’ berekening worden opgelegd. Anders wordt de spaartaks volgens de ‘oude’ wet opgelegd.
Tegen de aanslagen staan de normale bezwaar- en beroepsmogelijkheden open. Spaartaksbetalers die minder rendement uit hun beleggingsvermogen behalen dan volgens het nieuwe beleggingsforfait kunnen hier gebruik van maken.
Terug naar Spoorboekje