Box 3 2017-2020: niet-bezwaarmakers

Box 3 2017-2020: niet-bezwaarmakers

De rechter geeft aan hen geen rechtsherstel omdat de wet de bevoegdheid hiertoe aan de staatssecretaris heeft gegeven. Deze zegt dat hij er nog over aan het denken is en dat hij op Prinsjesdag duidelijkheid zal geven. Niet-bezwaarmakers hebben ook recht op rechtsherstel: de box 3 belasting was voor hen net zo onrechtmatig als voor de bezwaarmakers. Als de staatssecretaris weigert aan hen rechtsherstel te geven, zal de rechter moeten oordelen of die weigering redelijk is.

Stuur de staatssecretaris nu de Claim Box 3 brief!

Dan kan aan de rechter worden gevraagd te bepalen dat die weigering onredelijk is. De landsadvocaat meende in zijn advies dat niet uitgesloten kan worden dat de rechter tot dit oordeel komt. Als rechter in ‘last resort’ kan ook nog aan de burgerlijke rechter worden gevraagd te oordelen of een onrechtmatige wet wel mag worden toegepast.
Terug naar Spoorboekje