Wie vallen erbuiten?

Rechtsherstel 2017-2022 > Wie vallen erbuiten?

De rechter geeft aan hen geen rechtsherstel omdat de wet de bevoegdheid hiertoe aan de staatssecretaris heeft gegeven (ECLI:NL:HR:2022:720). Deze zegt dat hij er nog over aan het denken is. Niet-bezwaarmakers hebben ook recht op rechtsherstel: de box 3 belasting was voor hen net zo onrechtmatig als voor de bezwaarmakers. De regering zal op Prinsjesdag laten weten of de niet-bezwaarmakers (enige) compensatie krijgen. Zo niet,. dan zal de rechter moeten oordelen of die weigering redelijk is. Stuur een e-mail aan info@claimbox3.nl als u hierin geïnteresseerd bent, dan houden wij u op de hoogte. Stuur de staatssecretaris nu de Claim Box 3 brief!
Risicomijdende beleggers met laag of niet renderende (staats)obligaties hebben minder vermogensinkomsten krijgen geen rechtsherstel. Net als spaarders hebben zij minder inkomsten genoten dan volgens het ‘nieuwe’ beleggingsforfait. In het herstel staan zij in de kou en moeten zij spaartaks over niet genoten inkomsten blijven betalen.
Wij leggen dit aan de rechter voor, als u geïnteresseerd bent: stuur een e-mail aan info@claimbox3.nl, dan houden wij u op de hoogte. Dat geldt ook voor beleggers met ‘onder-rendement’ door pech of onkunde.
Volgens het Kerstarrest moet de spaartaks dan worden berekend over de werkelijke vermogensinkomsten maar dat gebeurt in het herstel niet. Het Besluit rechtsherstel box 3 is op dit punt in strijd met het Kerstarrest.
In ieder geval kunnen deze spaartaksbetalers wel ambtshalve herziening van de (weigering van de) vermindering verzoeken, mits binnen 5 jaar na afloop van het belastingjaar. De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 beslist dat tegen de beslissing van de inspecteur op zo’n verzoek beroep open staat bij de rechter (ECLI:NL:HR:2022:718). Als beroepsgrond moet dan worden aangevoerd dat het Besluit rechtsherstel box 3 in strijd is met het Kerstarrest en het internationale recht.
Wij leggen dit aan de rechter voor deze zomer en als u hierin geïnteresseerd bent, stuur dan een e-mail aan info@claimbox3.nl, dan houden wij u op de hoogte.
Voor nieuw opgelegde aanslagen 2017-2020 en de aanslagen 2021 en 2022 staat bij ‘onder-rendement’ normaal bezwaar en beroep open.
Terug naar Rechtsherstel 2017-2022