Voor wie en wanneer?

Rechtsherstel 2017-2022 > Voor wie en wanneer?

Voor de deelnemers aan het massaal bezwaar 2017-2020 wordt de berekening in de periode 1 juli-4 augustus 2022 gemaakt. De kennisgeving van de (weigering van de) vermindering van de aanslag wordt volgens de staatssecretaris uiterlijk 4 augustus 2022 verstuurd.
Vanaf 1 augustus 2022 worden de aanslagen 2021 vastgesteld voor belastingplichtigen met box 3 inkomen. Dit gebeurt op basis van de werkelijke spaartegoeden en beleggingen en de nieuwe forfaits van het rechtsherstel, als dit tot een lagere spaartaks leidt dan de ‘oude’ regeling. Anders geldt de ‘oude’ regeling.
Voor de voorlopige aanslagen 2022 met spaartaks geldt een invorderingspauze tot de aanslag 2022 op basis van de aangifte 2022 in 2023 definitief wordt vastgesteld. De aanslagen 2022 worden op de normale manier in 2023 op basis van de aangifte vastgesteld. De voorlopige aanslagen 2022 hoeven dus door spaartaksbetalers niet te worden betaald. De nieuwe regels van het rechtsherstel gelden alleen als deze tot een lagere spaartaks leiden dan de ‘oude’ regeling. In het andere geval geldt de ‘oude’ regeling.
Vanaf medio september 2022 herziet de belastingdienst de aanslagen 2017-2020 met spaartaks die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. Dit geldt voor:
• de aanslagen waarvan de bezwaar- of beroepstermijn op die datum nog open stond.
• de aanslagen waartegen nog een bezwaar- of beroepsprocedure liep, anders dan het massaal bezwaar.
• de aanslagen opgelegd ná 24 december 2021 en vóór 30 juni 2022 waarbij geen rekening is gehouden met het Kerstarrest.
De herziening vindt automatisch plaats. Ingeval van een lopende beroepsprocedure kunt u het beroepschrift aanvullen met een verwijzing naar het Kerstarrest als u het met de vermindering niet eens bent.
De aanslagen worden vastgesteld op basis van de werkelijke spaartegoeden en beleggingen en de nieuwe forfaits van het rechtsherstel, als dit tot een lagere spaartaks leidt dan volgens de ‘oude’ regeling. In het andere geval geldt de ’oude’ regeling.
Ingeval van een beroepsprocedure, moet de rechter het rechtsherstel in redelijkheid vaststellen. Aanvulling van een lopend bezwaar of beroep met uw bezwaren tegen de vermindering is ook mogelijk als dit bezwaar of beroep andere geschilpunten betreft.
Vanaf medio oktober 2022 worden de aangiften 2017-2020 met spaartaks afgehandeld die nog niet zijn gevolgd door een aanslag. Deze worden vastgesteld op basis van de werkelijke spaartegoeden en beleggingen en de nieuwe forfaits van het rechtsherstel, als dit tot een lagere spaartaks leidt dan volgens de ‘oude’ regeling. In het andere geval geldt de ‘oude’ regeling.
Terug naar Rechtsherstel 2017-2022