Hoeveel vermindering?

Rechtsherstel 2017-2022 >Hoeveel vermindering?

Voor spaartegoeden zijn de ‘nieuwe’ rendementsforfaits veel lager dan de ‘oude’:
Bewerken
 Nieuwe forfaitOude forfaits
20170,25%2,871 tot 5,39%
20180,12%2,017-5,38%
20190,08%1,931-5,59%
20200,04%1,79-5,28%
20210,01%1,898-5,69%
Het nieuwe forfait geldt voor het gehele spaartegoed, onverschillig de hoogte ervan. In de ‘oude’ regeling steeg het rendementsforfait met de hoogte van het vermogen. De spaartaks op spaartegoeden wordt hierdoor verminderd met 90% tot 100%. Dit geldt voor de groepen spaartaksbetalers die in aanmerking komen voor rechtsherstel. Niet-bezwaarmakers 2017-2020 hebben van de rechter geen rechtsherstel gekregen omdat de wet de bevoegdheid hiertoe aan de staatssecretaris heeft gegeven. Deze is nog over zijn beslissing aan het nadenken.

Stuur de staatssecretaris nu de Claim Box 3 brief!

Voor beleggers gelden de ‘oude’ rendementsforfaits die van toepassing waren op de hoogste tariefschijf:
Bewerken
20175,39%
20185,38%
20195,59%
20205,28%
20215,69%
Deze rendementsforfaits gelden voor het gehele beleggingsvermogen, onverschillig de hoogte ervan. Voor de jaren 2017-2022 kunnen de nieuwe forfaits niet tot een hogere spaartaks leiden dan volgens de ‘oude’ forfaits. Spaartaksbetalers met risicomijdende beleggingen en ‘ongelukkige’ beleggers met ‘onder-rendement’ hebben geen of lagere opbrengsten van hun vermogen. Zij krijgen geen rechtsherstel en het Besluit rechtsherstel box 3 is op dit punt in strijd met het Kerstarrest. Voor de mogelijkheid hiertegen op te komen, zie: ‘Wie vallen erbuiten’ en ‘Tegenbewijs, bezwaar en beroep’
Terug naar Rechtsherstel 2017-2022