Over ons

Over ons

Bezorgdheid, ergernis en woede liggen ten grondslag aan deze site.

Bezorgdheid omdat de Staat vergeten lijkt te zijn dat de rule of law ook voor de belastingheffing geldt en dat de wet hetzelfde is voor arm en rijk.

Ergernis over een niet meer behoorlijk functionerende belastingdienst. Verwijzing naar een wetsartikel waarin niet staat wat de inspecteur beweert, een telefoonnummer dat buiten gebruik blijkt is als je op de afgesproken dag terugbelt, brieven die niet zijn aangekomen of niet kunnen worden teruggevonden, vragen die onbeantwoord blijven totdat de Ombudsman wordt ingeschakeld. Een aperte, verifieerbare onwaarheid van de Staat in een procedure. Ervaringen die spaartaksbetalers kunnen uitwisselen met bijvoorbeeld ouders aan wie ten onrechte kinderopvangtoeslag is geweigerd, belastingbetalers die ten onrechte als fraudeur werden geregistreerd, belastingadviseurs die zonder rechtsgrond op een zwarte lijst werden gezet en ondernemers die plotseling e-herkenning moesten kopen om hun aangiften te doen.

Woede over wat er met de spaartaks is gebeurd. Een inkomstenbelasting die meer belasting heft dan de inkomsten, is natuurlijk onrechtmatig. Een rechter die dit pas na tien jaar durft uit te spreken. Een overheid die dan de grootst mogelijke moeite heeft haar verlies te nemen en toe te geven dat zij in 2017 een wijziging van de spaartaks heeft verkocht met het leugentje dat het nu goed zit. Zonder hierover deskundig advies in te winnen. In de hoop dat de rechter het niet zou aandurven de wet in de prullenbak te gooien? Dat de moegestreden spaartaksbetalers het er nu maar bij laten zitten?

Iedere burger begrijpt dat we belasting moeten betalen, maar dan wel volgens wetten die niet in strijd zijn met het internationale recht.

De hersteloperatie van de spaartaks 2017-2022 voldoet hier niet aan. De uitsluiting van herstel van risicomijdende beleggers is in strijd met het Kerstarrest. Als de regering op Prinsjesdag besluit de niet-bezwaarmakers ut te sluiten, is dat ook in strijd met het recht. Wij zullen dit weer aan de rechter voorleggen. Bent u als niet-bezwaarmaker of risicomijdende belegger hierin geïnteresseerd? Laat ons dat weten via info@claimbox3.nl.

Spaartaksbetalers die onze bezorgdheid, ergernis en woede delen en geen (dure) adviseur willen inschakelen: schrijft u in op onze nieuwsbrief. Houdt ons op de hoogte van uw ervaringen (e-mail: info@claimbox3.nl), op onze beurt houden wij u dan op de hoogte.

Met deze site willen we spaartaksbetalers helpen hun weg te vinden door het regellabyrint. En u kunt ons helpen door ons op de hoogte te stellen van uw ervaringen met het rechtsherstel box 3 en de belastingdienst. Het rechtsherstel is gestart, en we ontvingen al de eerste alarmsignalen van fiscale partners.

Namens Claimbox3: veel succes.

Mr. Ewoud Lietaert Peerbolte

Heeft u geen bezwaar gemaakt tegen de spaartaks 2017-2020? Stuur dan de Claim Box 3 brief aan staatssecretaris van Rij.