Op 20 mei 2022 heeft de rechter beslist dat er een beroepsgang openstaat tegen een beslissing na massaal bezwaar de aanslag spaartaks te verminderen, of tegen een weigering dit te doen. Dit was omstreden: de wet sluit beroep tegen de uitspraak na massaal bezwaar uit, maar eerder had de rechtbank Den Haag beslist dat dit beroep wel mogelijk is als er een individuele beoordeling heeft plaatsgevonden.

De Hoge Raad heeft de knoop doorgehakt door te beslissen dat de deelnemers aan het massaal bezwaar ambtshalve herziening van de aanslag kunnen vragen als zij het niet eens zijn met de (weigering van) de vermindering van de aanslag. Dit verzoek moet worden ingediend binnen vijf jaar na afloop van het belastingjaar in kwestie, dus voor 2017 moet dat vóór 31 december 2022 gebeuren. De beslissingen voor de aanslagen 2017-2020 worden uiterlijk 4 augustus 2022 genomen, zodat er nog gelegenheid is tijdig ambtshalve herziening te verzoeken.Tegen de beslissing van de inspecteur op zo’n verzoek staat dan weer beroep bij de rechter open. De rechter zal dan uiteindelijk het laatst woord hebben. Beleggers in niet renderende staatsleningen en in beleggingen met ‘onder-rendement’ kunnen zo de rechter verzoeken hen tegemoet te komen.