Voor wie?

Kerstarrest > Voor wie?

Het Kerstarrest (ECLI:NL:HR:2021:1963) is gewezen in een massaal bezwaarprocedure 2017-2018. Omdat de massaal bezwaarprocedures 2019 en 2020 op dezelfde rechtsvragen betrekking hadden, heeft de belastingdienst in de collectieve uitspraak massaal bezwaar de bezwaren ook voor de jaren 2019 en 2020 toegewezen.
In het Kerstarrest (ECLI:NL:HR:2021:1963) spreekt de rechter zich hierover niet uit. In een latere uitspraak van 20 mei 2022 geeft de rechter aan de niet-bezwaarmakers geen rechtsherstel omdat de wet de bevoegdheid hiertoe aan de staatssecretaris heeft gegeven (ECLI:NL:HR:2022:720). Deze zegt dat hij er nog over aan het denken is en op Prinsjesdag duidelijkheid zal geven. Niet-bezwaarmakers hebben ook recht op rechtsherstel: de box 3 belasting was voor hen net zo onrechtmatig als voor de bezwaarmakers. Als de staatssecretaris weigert aan hen rechtsherstel te geven, zal de rechter moeten oordelen of die weigering redelijk is. Stuur de staatssecretaris nu de Claim Box 3 brief!
Het Kerstarrest (ECLI:NL:HR:2021:1963) is ook van toepassing op alle aanslagregelingen 2017-2020 die op 24 december 2021 nog niet definitief waren afgerond. Behalve de massaal bezwaarprocedures 2017-2020 vallen hiertoe te rekenen:
• de aangiften inkomstenbelasting 2017-2020 die op 24 december 2021 nog niet waren gevolgd door een aanslag
• de aanslagen inkomstenbelasting 2017-2020 waarvan de bezwaar- of beroepstermijn op 24 december 2021 nog niet was verstreken. • de aanslagen 2017-2021 die zijn opgelegd ná 24 december 2021 en vóór 30 juni 2022 waarbij geen rekening is gehouden met het Kerstarrest
De staatssecretaris heeft besloten voor 2021 en 2022 de spaartaks voor alle spaartaksbetalers op dezelfde manier te berekenen als voor de bezwaarmakers 2017-2020. Dat betekent dat de box 3 belasting volgens de regels van het rechtsherstel wordt berekend als dit lager uitvalt dan volgens de wet van 2017.
Terug naar Kerstarrest