Individueel advies box 3 2017-2022

Individueel advies box 3 2017-2022

Dit kan bijvoorbeeld betreffen advies over uw box 3 2017-2022 positie, over bezwaar- of beroepszaken, of een second opinion. Stuur het adviesformulier op met uw vra(a)g(en) en wij nemen contact met u op.

    Persoonsgegevens

    Gegevens aanslag    Korte beschrijving adviesvraag

    *selecteren indien van toepassing